Dzisiaj jest wtorek
22 stycznia 2019
.
Temperatura powietrza
-5.50 °C

.
Gości na portalu: 71
.
Polecamy
Rodzinny sylwester na placu targowym
Nadchodzące wydarzenia
Zaproszenie na ferie w bibliotece
   Wyrzysk, dodano: 2018-05-01, godz.18:52

III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, w której uczestniczyło 13 radnych. Obecni byli również: Wiceburmistrz Wyrzyska Tadeusz Perliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku Stefan Rymer, Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku radny Roman Łuka, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska Piotr Holc, Piotr Brzezinski - twórca i opiekun Koła Fotograficzno-Filmowego OCZY SZEROKO OTWARTE w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku, wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku - Alina Kwiatkowska oraz nauczyciele pełniący funkcję koordynatorów działania MRM w Wyrzysku - Ryszard Sell (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku), Damian Nieroda (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią), Michał Olejnik (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku), Anna Małek (Szkoła Podstawowa w Falmierowie im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie) i Krystian Gordon (Szkoła Podstawowa w Kosztowie im. Marii Konopnickiej).


Po złożeniu sprawozdania Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym nastąpiło odczytanie sprawozdań z działalności poszczególnych komisji. Następnie zebrani obejrzeli film promujący Młodzieżową Radę Miejską w Wyrzysku. Przystąpiła ona do konkursu, w którym między innymi trzeba było nagrać krótki trzyminutowy film na temat swojej pracy. Słowa podziękowania za pomoc w nagraniu należą się Piotrowi Brzezinskiemu, twórcy i opiekunowi Koła Fotograficzno-Filmowego „OCZY SZEROKO OTWARTE”. Film można obejrzeć w serwisie internetowym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=djn6dflaDnM. Na konkurs nadesłano ponad 100 filmów, z których do etapu finałowego dopuszczono 29, wśród nich znalazła się wyrzyska MRM. Ostatecznie najwyżej oceniono filmy rad z Poznania, Zielonej Góry i Piaseczna koło Warszawy. Cieszy fakt, iż nasza, jedyna w powiecie pilskim lokalna rada, rozwija się oraz uczy młodych ludzi współpracy, przedsiębiorczości i samodzielności. Młodzieżowa Rada Miejska w Wyrzysku otrzymała od Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej - dyplom za udział w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” zorganizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do dyplomu dołączony został list gratulacyjny z podziękowaniem za zaangażowanie we wszelkie działania na rzecz młodzieży w lokalnej społeczności. Młodzieżowa Rada Miejska w Wyrzysku działa dopiero od niespełna pięciu lat, ale posiada już swoją historię i ma się czym pochwalić.
W dalszej części sesji głos zabrał Piotr Holc, który przedstawił historię i zadania oraz formy działalności Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Zachęcił młodych radnych do udziału w pracach tego stowarzyszenia oraz zwiedzania Izby Pamięci TPW i czytania jego wydawnictw. Następnie Alina Kwiatkowska przedstawiła ofertę edukacyjną jedynej szkoły ponadgimnazjalnej w naszej gminie - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Od września 2018 roku absolwenci gimnazjów po czteroletniej nauce w technikum mogą zdobyć zawód technika ekonomisty, technika informatyka, technika żywienia i usług gastronomicznych lub technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Z kolei trzyletnia szkoła branżowa pierwszego stopnia kształci w wielu zawodach - między innymi fryzjera, kucharza, sprzedawcy, stolarza, mechanika pojazdów samochodowych… W systemie zaocznym funkcjonuje liceum ogólnokształcące dla osób dorosłych. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji wspartej multimedialną prezentacją i filmem promującym szkołę.


W dalszej części obrad Przewodnicząca MRM Wiktoria Mróz zaprezentowała zestawienie danych dotyczących bezrobocia w marcu 2018 roku. W miejsko-wiejskiej Gminie Wyrzysk liczba osób bezrobotnych wynosiła 342 (212 kobiet i 130 mężczyzn), w tym do 30 roku życia 114. Długotrwale bezrobotnych było 172 osób, zgłoszono 16 ofert pracy. W końcowej części sesji głos zabrał Ryszard Sell, który przeprowadził krótkie szkolenie dla młodych radnych poświęcone skuteczności działania młodzieży w środowisku lokalnym. Omówił organizowanie przedsięwzięć na rzecz młodzieży, formy konsultacyjne i utrzymywanie kontaktu z wyborcami.


Koordynatorzy działania MRM oraz młodzi radni składają serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej za finansowe wsparcie, bez którego niemożliwe byłoby fotograficzne dokumentowanie działań na rzecz lokalnej społeczności w Kronice Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku.

MRM w Wyrzysku   
Fot. P. Brzezinski   

   Temat wyświetlono: 2740 razy.
Powrót do strony głównej    


Powrót do strony głównej    www.NaszWyrzysk.pl 2008-2018


Czas: 0.039022 sekund