Dzisiaj jest wtorek
22 stycznia 2019
.
Temperatura powietrza
-6.56 °C

.
Gości na portalu: 56
.
Polecamy
Wiednia czar na początek nowego roku
Nadchodzące wydarzenia
Propozycje sportowe na ferie
   Wyrzysk, dodano: 2018-05-01, godz.19:24

XLVI sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku

W piątek, 27 kwietnia 2018 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku, w której uczestniczyli wszyscy radni.Podczas obrad przyjęto uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030. Radni przyjęli raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk” za lata 2015 – 2016 oraz uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wyrzysk za 2017 rok.Inna z podjętych uchwał dotyczy wprowadzenia odstępstw od zakazów spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk. Przyjęcie uchwały jest związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożywania na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie ustawa ta stanowi, że Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. W uchwale wskazano kilkanaście miejsc, w tym tereny świetlic i części terenów rekreacyjnych, które są miejscami organizacji imprez o różnym charakterze dla społeczności lokalnej i szerszej publiczności.


Przy podejmowaniu uchwały głos zabrał zastępca burmistrza Wyrzyska Tadeusz Perliński: - Wyszliśmy naprzeciw, aby wskazać wszystkie miejsca, żeby nie było, że Rada albo pani burmistrz zapomniała o jakimś miejscu, bo kultura picia piwa jest na świecie przyjęta i w tym celu tak postępujemy. Odstępstwo dotyczy również imprez zamkniętych organizowanych przez osoby fizyczne. Mam nadzieję, że wojewoda życiowo podejdzie do tej podjętej przez wysoką Radę uchwały.W dalszej części obrad głos zabrał radny Roman Łuka, mówiąc: - W okresie międzysesyjnym kilkakrotnie zwracałem się do władz gminy odnośnie spraw dotyczących ogólnie mówiąc bezpieczeństwa i porządku w mieście. Z tego co wiem, to reakcja była natychmiastowa. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi za skrzyknięcie się do tych spraw natychmiast, gdyż takie zadania jak ścięcie trawy na Osiedlu Kwiatowym nastąpiło w tym samym dniu, kiedy było zgłoszone. Również został naprawiony chodnik na ulicy 22 Stycznia i z tego co wiem, w najbliższym czasie zostanie zamontowanych 5 lamp na ulicy 22 Stycznia w okolicy szpitala. Podobnie sprawy działy się w parku, a dotyczyły wielkich niebezpiecznych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. W tej sprawie również zareagowano w odpowiedni sposób.


Rady Józef Jasik prosił, aby przyjrzeć się organizacji ruchu na ulicy Kościuszki w Wyrzysku, gdyż postawienie parkometru na ulicy Pocztowej spowodowało, że mieszkańcy zaczynają parkować na ulicach sąsiednich. W wyniku czego na ulicy Kościuszki powstaje problem z mijaniem się samochodów.


Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza Tadeusz Perliński: - W budżecie mamy budowę chodników na ulicy Kościuszki i uzgodniliśmy, że poszerzymy drogę maksymalnie ile można, a można ją poszerzyć o około 60 centymetrów. To w pewnym sensie rozwiąże problem mijania. Natomiast, jeżeli po przesunięciu chodników nadal wystąpią problemy, to zastanowimy się nad organizacją ruchu tego odcinka.

   

   Temat wyświetlono: 2732 razy.
Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.


Powrót do strony głównej    www.NaszWyrzysk.pl 2008-2018


Czas: 0.037667 sekund