//

Dzisiaj jest poniedziałek
20 marca 2023
.
Temperatura powietrza
14.25 °C

.
Gości na portalu: 21
.
Polecamy
Trwa drugi etap przebudowy drogi w Klawku
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
   Gromadno, dodano: 2016-02-20, godz.07:18

OSP w Gromadnie wybrała nowe władze

W czwartek 18 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Gromadnie. Strażacy zebrali się w celu złożenia sprawozdania z działalności OSP w latach 2011-2015, a także wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.Wśród gości przybyłych na spotkanie znaleźli się m.in.: burmistrz Wyrzyska – Bogusława Jagodzińska, zastępca burmistrza Tadeusz Perliński, przewodniczący Rady Miejskiej - Stefan Rymer, prezes Zarządu Miejsko–Gminnego OSP - Zenon Stranz, Komendant Zarządu Miejsko–Gminnego OSP - Sławomir Królak, przedstawiciel Zarządu Gminnego OSP – Stefan Weniak, radny Rady Powiatu w Pile - Stanisław Wełniak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Falmierowie - Marek Kułakowski.


Zebranie rozpoczął i gości przywitał prezes OSP Gromadno – Henryk Mrotek, a dalszą część poprowadził Roman Kowalski.Podczas zebrania w szeregi jednostki wstąpiło 4 nowych członków. Ślubowanie złożyli: Patrycja Kowalska, Dominika Kowalska, Jakub Borowczak i Andrzej Kowalski.


Niespodzianką okazały się podziękowania od członków jednostki dla prezesa Henryka Mrotka, z okazji jubileuszu 25-lecia stania na czele OSP Gromadno. Prezes Henryk Mrotek dziękując za ten miły akcent zapowiedział swoją rezygnację z prac w zarządzie jednostki, chcąc ustąpić młodszym druhom.
Podziękowania na ręce prezesa i naczelnika jednostki złożyła także Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, która tym sposobem wyraziła swoje uznanie za dobre wyniki w zawodach, osiągnięte przez młodzieżowe drużyny sportowe.
Jednostka OSP Gromadno liczy 64 członków i jest jedną z największych w Gminie Wyrzysk. W swoich szeregach skupia członków doświadczonych, jak i adeptów strażackich. Prezes Henryk Morotek z swoim wystąpieniu podsumowującym okres sprawozdawczy wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania członków młodzieżowych drużyn sportowych, zawsze odpowiednio przygotowanych do zawodów.
- Zadowoleni też jesteśmy z zaangażowania młodego pokolenia w przygotowaniu do przeglądu jednostek, zawodów sportowych i czynów społecznych - podkreślał prezes Henryk Mrotek.


Szczegółowe sprawozdanie przedstawił naczelnik Adam Kapczyński, który mówił m.in. działaniach prewencyjnych jakie podejmowała jednostka oraz o zakupionym nowym sprzęcie w okresie sprawozdawczym. Były to: 2 węże W52, 2 kamizelki odblaskowe, 1 wąż W75, 4 sznury galowe, 4 sznury do koszuli, 4 komplety pagonów OSP.

Pomimo deklaracji Henryka Mrotka o zakończeniu swojej pracy we władzach jednostki, po namowie druhów, jak i zaproszonych gości, zgodził się przyjąć propozycję kandydowania do zarządu. W wyniku głosowania członków jednostki, jak i decyzji zarządu Henryk Mrotek został prezesem OSP Gromadno na następną kadencję. Naczelnikiem został Adam Kapczyński. Pozostałe funkcje w zarządzie pełnić będą: Ryszard Kowalski - zastępca naczelnika, Stanisław Mrotek - skarbnik, Marcin Piszczek - sekretarz, Sławomir Barciszewski - gospodarz i Mirosław Staniewski - członek.

W komisji rewizyjnej pracować będą: Stanisław Wełniak - przewodniczący, Wiesław Pinkowski - sekretarz i Jacek Kowalski - członek.

   

   Temat wyświetlono: 3571 razy.
Powrót do strony głównej