Dzisiaj jest piątek
23 października 2020
.
Temperatura powietrza
12.13 °C

.
Gości na portalu: 27
.
Polecamy
Koronawirus dotarł do Wyrzyska!
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
Ogłoszenia drobne
Teraz nie wychodząc z domu zamieścisz swoje ogłoszenie,
które każdego dnia docierać będzie do kilku tysięcy czytelników.
Cena emisji ogłoszenia na okres jednego miesiąca to tylko 20zł.
Zapłaty za ogłoszenie można dokonać na konto
(dane do przelewu pojawią się po dodaniu ogłoszenia).

Treść Twojego ogłoszenia
Jeśli chcesz za zamieszczone ogłoszenie otrzymać fakturę vat,
wpisz swój adres e-mail i dane do faktury.
E-mail:
Dane:

Dodano:2020.10.22, 12:39:49

Do wynajęcia mieszkanie dwu pokojowe z aneksem kuchennym w Wyrzysk.Mieszkanie umeblowane. Opłaty 700zł.odstepne + czynsz i prąd.Kaucja zwrotna 1200zł.Dostepne od 2 listopada. Tel.697109752

Dodano:2020.10.20, 9:52:37

Wynajmę mieszkanie w Kosztowie - 2 pokoje, kuchnia oraz łazienka z wc. Lokal liczy 55m, znajduje się na parterze. Koszt wynajmu to 700 zł plus kaucja 2000 zł. Mieszkanie wolne od zaraz na dłuższy czas. Czynsz wynosi 135 zł. Mieszkanie nieumeblowane. Kontakt telefoniczny 886 873 814

Dodano:2020.10.15, 23:11:01

Sprzedam buraki pastewne. Tel. 532 253 921.

Dodano:2020.10.12, 10:31:45

Zatrudnimy na pełen etat pomocnika stolarza. Mile widziani absolwenci szkół zawodowych.

Wymagania:
dyspozycyjność,
zdolności manualne,
chęć rozwijania się,

Więcej informacji pod nr tel: 736231238. Praca od zaraz.

Dodano:2020.10.04, 12:27:40

Kupię mieszkanie w bloku w Wyrzysku lub Gleśnie.
Kontakt tel.690 425 498

Dodano:2020.09.22, 20:18:09

Do wynajęcia kawalerka w centrum Wyrzyska. Koszt najmu 650 zł plus media. Kaucja zwrotna w wysokości 1500 zł. Telefon kontaktowy 514486747

Dodano:2020.09.18, 15:58:46

Wyrzysk, dnia 21. 09. 2020 r

O g ł o s z e n i e

przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż budynku położonego w Wyrzysku przy ul. Wiejskiej 14

Kółko Rolnicze Wyrzysk Skarbowy działając na podstawie;

  1. 1.Uchwały Nr 3/2020 Walnego Zebrania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku zlokalizowanego na działce będącej w wieczystym użytkowaniu.

  2. 2.Uchwały Nr 4/2020 Walnego Zebrania w sprawie ustalenia formy i trybu sprzedaży nieruchomości

  3. 3.Uchwały Nr 7/2020 Walnego Zebrania w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej i wysokości wadium

  4. 4.Art. 70 Kodeksu Cywilnego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z prawem własności budynku, zlokalizowanego na tej działce.

Przedmiot przetargu

Budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot zapisany w księdze wieczystej KW Nr 8754 składa się z dwóch części. Część pierwsza budynku o charakterze lokalu biurowego i część druga o charakterze lokalu gospodarczego, położony w Wyrzysku przy ul. Wiejskiej 14, stanowiący własność Kółka Rolniczego Wyrzysk Skarbowy.

Budynek podlegający sprzedaży zlokalizowany jest na działce oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 56, o powierzchni 0,1732 ha, objętej księgą wieczystą Nr KW PO2H/00008754/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Działka o nr 56 jest własnością Gminy Wyrzysk i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Kółka Rolniczego Wyrzysk Skarbowy.

Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 56 jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg prowadzi Kółko Rolnicze Wyrzysk Skarbowy z siedzibą w Wyrzysku ul. Polna 4 NIP 764 267 1678 Regon 363 632 635

Cena wywoławcza 180.000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej 18.000,00 zł słownie osiemnaście tysięcy złotych

Wysokość postąpienia 1% ceny wywoławczej 1.800,00 zł słownie jeden tysiąc osiemset złotych

Warunki przetargu

  1. 1.Przetarg rozpocznie się w dniu 26 października 2020 r o godzinie 1000

w świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym 14

  1. 2.Warunkiem przystąpienia jest :

a/ wpłacenie wadium w wysokości 18.000,00 zł słownie osiemnaście tysięcy złotych z dopiskiem : przetarg – Kółko Rolnicze Wyrzysk Skarbowy. Wpłaty należy dokonać nie później niż 3 dni przed przetargiem na konto ; BS Więcbork Oddz Wyrzysk 72 8162 0003 0002 8668 2000 0010

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu wadium na wskazane konto.

b/ uczestnik przetargu zobowiązany jest do dokonania rejestracji i przedłożenia Komisji Przetargowej dowodu tożsamości,

- w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa do działania podczas postępowania przetargowego.

3. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone

4. Oferent, który wygra przetarg a uchyli się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie zwraca się.

5. Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość najpóźniej w dniu przed podpisaniem aktu notarialnego, a podpisanie umowy notarialnej nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

8. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio;

- odwołania przetargu

- zamknięcia przetargu

- unieważnienia przetargu

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

9. Zarząd Kółka Rolniczego może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Prezes Kółka Rolniczego Pan Piotr Koźlikowski zamieszkały w Wyrzysku ul. Polna 4 telefon ; 692412572.

11. Informacja o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem wwwnaszwyrzysk.pl , przy budynku podlegającym sprzedaży tj. Wyrzysk ul. Wiejska 14 oraz w gablocie informacyjnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym 14.

Zarząd Kółka Rolniczego

Prezes; Piotr Koźlikowski ……………………………………………………………..

Skarbnik Stanisław Krysztofiński …………………………………………………………..

Członek Zarządu Halina Czeszewska ……………………………………………………………

Sekretarz Zofia Muzyka ……………………………………………………………….
www.NaszWyrzysk.pl 2008-2019


Czas: 0.013319 sekund