Dzisiaj jest wtorek
19 lutego 2019
.
Temperatura powietrza
4.06 °C

.
Gości na portalu: 48
.
Polecamy
Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Parkowej
Nadchodzące wydarzenia
Ruszają wybory w sołectwach
   Wyrzysk, dodano: 2018-01-28, godz.23:49

XLIII sesja Rady Miejskiej za nami

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku. W obradach uczestniczyło 13 radnych.Podczas wystąpień zaproszonych gości głos zabrał wicestarosta pilski Stefan Piechocki, który mówił o inwestycjach planowanych na drogach powiatowych w 2018 roku. Starostwo zapowiada wykonanie kolejnego odcinka nawierzchni asfaltowej za drodze Polinowo – Kościerzyn Wielki oraz około pół kilometra nowej nakładki na drodze Dąbki – Żelazno. Stefan Piechocki poinformował także, że powiat szuka rozwiązania, dzięki któremu będzie można zrealizować remont nawierzchni drogi prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.


Do słów wicestarosty odniosła się burmistrz Bogusława Jagodzińska, mówiąc: - Bardzo dziękuję panu staroście i radnym Rady Powiatu za życzliwość przy analizowaniu zadań, które możemy robić wspólnie. To tworzy klimat do tego, że rozwijamy nie tylko powiat, ale i gminę.Podczas pierwszych w tym roku obrad radni podjęli szereg uchwał. Wśród nich była ta dotycząca zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok. Przeciwko uchwale głosowali radni Piotr Kuna i Grzegorz Ozimina. Pierwszy z nich swoją decyzję uzasadniał tym, że w ten sposób gmina dokłada kolejne środki na remont basenu w Wyrzysku.


Wyjaśnienia w tej sprawie udzieliła Skarbnik Gminy Grażyna Urbanek mówiąc: - W grudniu państwo przegłosowaliście zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2017 o 195 571,02 złotych i tylko o tą kwotę zwiększają się planowane wydatki w roku 2018. Nie jest proponowane zwiększenie łącznych nakładów. Są one w kwocie, takiej jak było to w roku 2017, 661 tysięcy złotych. Nie wpłynęło do mnie żadne pismo, ani żaden wniosek o zwiększenie łącznych nakładów. To co państwu proponujemy jest tylko przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018.

Po tej wypowiedzi przewodniczący Rady Stefan Rymer zapytał, czy radnemu wystarczy takie wyjaśnienie. Radny Kuna potwierdził, że wyjaśnienie mu wystarczy, ale zdania i tak nie zmieni.


Inna z podjętych uchwał dotyczyła upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Na jej podstawie jednostka organizacyjna gminy, jaką jest M-GOPS, będzie upoważniona do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Warto dodać, że zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska od dnia 1 lutego 2018 roku M-GOPS będzie także prowadził postępowania i wydawał decyzje administracyjne w sprawie dodatku mieszkaniowego.


Podczas obrad ustalono kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wyrzysk. Kolejna uchwała dotyczyła trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.


Na styczniowej sesji podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.1. „Edukacja przedszkolna”. Po przystąpieniu do projektu Gmina Wyrzysk ma szanse na znaczące dofinansowanie, dzięki czemu będzie można doposażyć przedszkola, rozszerzyć oferty przedszkoli o zajęcia zwiększające edukację dzieci oraz wspierać nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Decyzją Rady Miejskiej, Gmina Wyrzysk wystąpiła ze stowarzyszenia Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, do którego przystąpiono w 2005 roku.


Podczas obrad ustalono także wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent za jedną godzinę działania ratowniczego wyniesie 22 złote, a podczas szkolenia ratowniczego 10 złotych.


Pod koniec obrad, radny Stefan Wełniak zaproponował, aby zorganizować wizytę radnych na terenie remontowanego basenu w Wyrzysku i budynku dawnej „Pokusy” w Osieku nad Notecią. Burmistrz Bogusława Jagodzińska przychyliła się do prośby, zapowiadając zorganizowanie takich spotkań we wspomnianych miejscach, już w najbliższych tygodniach.   

   Temat wyświetlono: 2881 razy.
Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.


Powrót do strony głównej    www.NaszWyrzysk.pl 2008-2018


Czas: 0.022706 sekund