Dzisiaj jest piątek
28 lutego 2020
.
Temperatura powietrza
0.50 °C

.
Gości na portalu: 55
.
Polecamy
Strażacy z Wyrzyska mają nową remizę
Nadchodzące wydarzenia
Zaproszenie na promocję książki
Nasze filmy
   Wyrzysk, dodano: 2019-04-02, godz.08:58

Nowe inwestycje wyrzyskich wodociągów

W dniu 22 marca 2019 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie z dnia 05.10.2016 Projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- W wyniku przetargu ogłoszonego w 2017 roku na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrzysku firma, z którą podpisano umowę złożyła ofertę niższą o ponad 1 800 000 zł od kosztorysu inwestorskiego. W ramach tej kwoty zakwalifikowano 615 000 zł na rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Pozostała kwota oszczędności winna zostać zwrócona do NFOŚ i GW - informuje prezes PWiK w Wyrzysku Edward Gaitkowski.


W III kwartale ub. roku Prezes PWiK sp. z o.o. w Wyrzysku wystąpił do NFOŚ i GW z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty oszczędności na inne zadania z dziedziny gospodarki wodno – ściekowej niezwiązane bezpośrednio z rozbudową oczyszczalni ścieków.

Wnioskowane zadania to:
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Polanowie wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego nr. 1 A i rekonstrukcji odwiertu nr. 1 (w 2017 roku studnia uległa zniszczeniu),
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Aglomeracji Wyrzysk ( Al.Rydzyńskich, ul. Staszica).

Po dostarczeniu przez Spółkę wymaganych dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii NFOŚ i GW oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska podpisano w ubiegłym tygodniu wspomniany aneks. Część prac została już wykonana (odwiert nowych studni w Polanowie oraz sieć kanalizacyjna przy Al. Rydzyńskich) pozostałe inwestycje wykonane zostaną jeszcze w tym roku).

- W szczególności wykonanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Polanowie przyczyni się do uzyskania bardzo wysokiej jakości wody - niespotykanej dotychczas w Gminie - dla mieszkańców tej wsi oraz zachodniej części miasta Wyrzysk - podkreśla prezes PWiK w Wyrzysku Edward Gaitkowski.

W konkretnych wartościach na pierwszą inwestycję przeznaczone zostanie 913 000 zł z czego 557 000 zł to dotacja środków UE reszta 356 000 zł to środki własne Spółki oraz ponad 170 000 zł podatku VAT (ta kwota również ze środków własnych Spółki).

   

   Temat wyświetlono: 2908 razy.
Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.


Powrót do strony głównej    www.NaszWyrzysk.pl 2008-2019


Czas: 0.017183 sekund