Dzisiaj jest poniedziałek
18 stycznia 2021
.
Temperatura powietrza
-8.25 °C

.
Gości na portalu: 24
.
Polecamy
Nie otrzymałeś pojemnika?
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
   Wyrzysk, dodano: 2020-11-09, godz.22:28

Znamy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami

W poniedziałek, 9 listopada 2020 roku odbyła się XXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku. Podczas obrad radni przyjęli ważne dla mieszkańców uchwały dotyczące stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Również dzisiaj ogłoszono wyniki przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk w 2021 roku, na który wpłynęły dwie oferty. Altvater Piła Sp. z o.o. z Piły zadeklarował chęć wykonania zadania za kwotę 4.390.416,00 zł. Druga, korzystniejsza oferta pochodzi od konsorcjum wykonawców, którego liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa, a partnerem NOVAGO Żnin Spółka z o.o. ze Żnina i opiewa na kwotę 3.796.065,00 zł.

Na podstawie uzyskanej w drodze przetargu oferty, a także biorąc pod uwagę liczbę zameldowanych mieszkańców i bezpieczny bufor 10% osób, które nie będą ujęte w systemie ze względu na faktyczne zamieszkiwanie w innym miejscu, czy też dłuższy wyjazd za granicę stawka została skalkulowana na liczbę 12.300 osób i zaproponowana w wynosi 29.50 zł miesięcznie. Radni jednogłośnie poparli zaproponowaną wysokość stawki.


Warto podkreślić, że w ramach gospodarki, oprócz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkałych, które są własnością Gminy Wyrzysk w przyszłym roku odbędą się dwie zbiórki mobilne odpadów wielkogabarytowych, raz w roku będzie miało miejsce czyszczenie pojemników, a ponadto każda posesja zostanie wyposażona w nowe pojemniki na odpady.

Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska wyjaśniła, co składa się stawkę 29,50 zł. Jest to:
- odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.796.065 zł (tj. 25,72 zł miesięcznie na mieszkańca),
- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 160.000 zł (tj. 1,08 zł miesięcznie na mieszkańca),
- obsługa administracyjna systemu (w tym koszty egzekucji) – 380.000 zł (tj. 2,57 zł miesięcznie na mieszkańca),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 18.135 zł (tj. 0,12 zł miesięcznie na mieszkańca).

Łączny koszt zagospodarowania odpadami z nieruchomości na terenie Gminy Wyrzysk ma wynieść 4.354.200 zł.


W ramach gospodarki przewidziano ulgę dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy będą posiadali własny kompostownik i będą kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości 2 zł na mieszkańca. Jeżeli mieszkaniec nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 59 złotych miesięcznie.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry (bez wezwania) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłata będzie wnoszona na indywidualny rachunek bankowy płatnika prowadzony przez Gminę Wyrzysk, który otrzyma każdy, kto złoży deklarację. Jeszcze w miesiącu listopadzie mieszkańcy otrzymają druk deklaracji, który należy wypełnić i złożyć deklarację niezwłocznie po otrzymaniu druku. Na początku stycznia do mieszkańców dotrą materiały informacyjne, które będą zawierały informacje o tym jak segregować odpady, jak również harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach.

- To jaką wysokość stawki będziemy mieć, nie tylko w przyszłym roku, ale i w następnych za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zależeć będzie przede wszystkim od nas. Zasada jest prosta: płacą wszyscy - wszyscy płacą mniej. Jeżeli będą mieszkańcy, którzy będą uchylać się od płatności, to niestety za tych mieszkańców poniosą koszty ci, który płacą w sposób regularny, uczciwy i rzetelny. Zrobię wszystko, aby do takiej sytuacji nie dopuścić – podkreśla Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, dodając: - Rok 2021 będzie rokiem eksperymentalnym dla Gminy, bo dopiero on pokaże nam prawidłowe wielkości strumienia odpadów różnych frakcji. Jeżeli okaże się, że nie będziemy w sposób właściwy realizować należnych opłat, to po półroczu może wystąpić konieczność weryfikacji kwoty, którą dzisiaj proponujemy. Teraz mamy los w naszych rękach. Od nas zależy czy stawka 29,50 zł będzie przez cały rok, czy będziemy musieli znów się spotkać i ją zweryfikować, kiedy będą pierwsze półroczne sprawozdania za odbiór i gospodarowanie odpadów i obsługę systemu. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żebyśmy tę kwotę utrzymali.

Burmistrz Bogusława Jagodzińska podkreśla, że ustalona w Gminie Wyrzysk stawka 29,50 zł będzie jedną z niższych kwot za gospodarowanie odpadami w regionie.

   

   Temat wyświetlono: 5070 razy.
Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.


Powrót do strony głównej    www.NaszWyrzysk.pl 2008-2021