//

Dzisiaj jest czwartek
22 lutego 2024
.
Temperatura powietrza
6.69 °C

.
Gości na portalu: 59
.
Polecamy
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Wyrzysk
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
   Wyrzysk, dodano: 2023-01-15, godz.13:12

O wojsku, pracy sekretarza i z kolejnym przyjacielem

9 stycznia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Miłym punktem obrad był nagrodzenie p. poseł Marty Kubiak statuetką „Przyjaciela MRM”, uchwalono także plany pracy na 2023 rok, wysłuchano informacji p. Kamili Bąk o pracy sekretarza w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku i ciekawych wiadomości o wojsku, które przedstawił p. major rezerwy Jarosław Odrobiński.

Na początku obrad przewodnicząca MRM w Wyrzysku Pola Badura powitała wszystkich radnych, opiekunów i zaproszonych gości. Posiedzenie zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Marta Kubiak – poseł na Sejm RP, p. Bogusława Jagodzińska– burmistrz Wyrzyska, p Jarosława Odrobiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy, p. Kamila Bąk – sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk i p. Ryszard Sell – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku. W obradach uczestniczyło 12 radnych. Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z poprzedniej sesji przedstawił, w zastępstwie sekretarza, radny Antoni Duber, a następnie sprawozdanie z okresu międzysesyjnego zaprezentowała przewodnicząca Pola Badura. Później przedstawiciele poszczególnych komisji, Michał Białakowski, Marika Wenerska i Nadia Turek, opowiedzieli o swoich dokonaniach w okresie międzysesyjnym. Ważnym punktem obrad było przyjęcie planów pracy na 2023 rok, które zaprezentowali: Michał Białakowski (Komisja Kultury i Promocji), Marika Wenerska (Komisja Edukacji i Rozwoju), Antoni Duber (Komisja Sportu i Spraw Społecznych).

Na zaproszenie MRM na sesji pojawiła się p. Marta Kubiak – poseł na Sejm RP. Przypomnijmy, iż na poprzednich obradach młodzi radni podjęli jednogłośnie uchwałę o przyznaniu kolejnego tytułu „Przyjaciela MRM w Wyrzysku” p. Marcie Kubiak, która współpracuje już drugą kadencję z młodymi radnymi. To już szóste wyróżnienie wyrzyskich rajców dla osób, które w szczególny sposób angażują się we współpracę z MRM. Warto przypomnieć, iż dotychczasowe statuetki „Przyjaciela MRM w Wyrzysku” otrzymali: p. Bogusława Jagodzińska – burmistrz Wyrzyska, p. Anna Kozimor – nauczyciela języka polskiego, p. Piotr Brzezinski – pracownik MGOK w Wyrzysku, p. Adam Bogrycewicz – radny Sejmiku Wielkopolskiego i p. Agnieszka Ptaszyńska – wiceprezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Białośliwiu. Parlamentarzystka otrzymała od wyrzyskich rajców list gratulacyjny wraz ze specjalną statuetką w dowód uznania za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz MRM. Pani poseł ze wzruszeniem podziękowała młodzieży i obiecała kontynuację współpracy z wyrzyską radą.

Kolejny punkt sesji to informacja o pracy sekretarza Miasta i Gminy Wyrzysk. O początkach swojej kariery zawodowej, pracy w Urzędzie Miejskim oraz zadaniach związanych z pracą sekretarza opowiedziała p. Kamila Bąk. Przy tej okazji radni zostali zapoznani ze strukturą Urzędu Miejskiego, referatach i ich najważniejszych zadaniach. „Praca na tym stanowisku wymaga skrupulatności i mrówczej pracy w całym gąszczu różnych dokumentów” - dodała p. Bogusława Jagodzińska.

Ostatnim prelegentem był major rezerwy Wojska Polskiego p. Jarosław Odrobiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy. Emerytowany wojskowy opowiedział o swojej dotychczasowej karierze zawodowej, służbie w armii, misji pokojowej w Iranie i pracy nauczyciela. Ten wątek z barwnymi opisami różnych wydarzeń pracy w armii spotkał się z dużym zaciekawieniem uczestników obrad.

W wolnych głosach p. Ryszard Sell poinformował, iż Sejm RP uchwalił dzień 19 września „Dniem Młodzieżowej Rady” oraz zakomunikował o uchwale Sejmiku Wielkopolskiego dającej możliwość ubiegania się o mandat młodzieżowego radnego wojewódzkiego. Ponadto zaproponował, aby poszczególne komisje na kolejne obrady zaopiniowany uchwalenie „Kodeksu patriotyzmu lokalnego” opracowanego przez lokalnego poetę p. Zdzisława Seroki. Na zakończenie głos zabrała p. Bogusława Jagodzińska, która podziękowała wszystkim gościom za przybycie, ciekawe wystąpienia, a radnym za merytoryczną dyskusję i poinformowała o planach związanych z utworzeniem skateparku w Wyrzysku. Na tym owocne obrady zakończono.

Tekst: R. Sell   
Zdjęcia: P. Brzezinski   


Powrót do strony głównej