//

Dzisiaj jest czwartek
25 kwietnia 2024
.
Temperatura powietrza
9.94 °C

.
Gości na portalu: 37
.
Polecamy
Woda zalewa Wyrzysk
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
   Wyrzysk, dodano: 2013-11-30, godz.01:52

Uchwały podjęli jednogłośnie

W piątek 29 listopada 2013 roku odbyła XXXVI sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku, w której uczestniczył komplet radnych.
Radny Rady Powiatu Stanisław Jendrzejewski przybliżył przebieg obrad mającej miejsce dzień wcześniej sesji Rady Powiatu w Pile.


W bloku uchwał rozpatrywanie projektów we wszystkich przypadkach zakończyło się jednomyślnym przyjęciem uchwał. Jedynie niewielką dyskusję wywołało uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk.


Było to już drugie podejście do przyjęcia uchwały, gdyż wcześniejsza przyjęta w styczniu br. decyzją Wojewody Wielkopolskiego została unieważniona. Jedną ze spraw jakie zostały zakwestionowane, był brak wyznaczenia scalania i podziału nieruchomości na terenie Osieka nad Notecią, w postaci wrysowania na mapach, przy jednoczesnym wpisie w treści studium,. W nowej wersji Studium całkowicie odstąpiono od wyznaczania takich obszarów. W nowym projekcie Studium został również ujęty projekt planowanej linii energetycznej, która ma przebiegać przez gminę.


Kilka pytań przed podjęciem uchwały miał radny Józef Jasik, który dopytywał między innymi o możliwość powstania np. biogazowni w innych miejscach niż przyjęte w Studium. Radny zacytował fragment opracowania: „Jeżeli w wyniku realizacji inwestycji przewidzianych w studium wystąpi wysokie prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na jakikolwiek przedmiot lub cel ochrony, siedlisko przyrodnicze lub gatunek któregokolwiek obszaru Natura 2000, należało będzie zaniechać wykonanie tychże inwestycji”.

- Ta idea, ta myśl przejawia się w wielu punktach studium. Mam pytanie. Mówimy o tych elementach, a gdzie mamy na uwadze człowieka? - dopytywał radny Jasik.


- Te elementy, które zostały tam wymienione, to mówiąc wprost, wynikały z uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który chciał, aby takie zapisy znalazły się w projekcie Studium(...), a za kwestie zdrowotne odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, a oni do projektu studium nie zgłosili tego typu zastrzeżeń - wyjaśnił autor projektu studium.


Inne jednogłośnie podjęte uchwały dotyczyły m.in.: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok; Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok; programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2014; Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyrzysk na lata 2013-2017.


W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Roman Łuka przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wyrzysk (informację przedstawimy w odrębnym temacie).


W kolejnej części obrad radny Piotr Kuna zwrócił uwagę na to, że nadal nie wszyscy mieszkańcy otrzymali pojemniki na odpady od operatora systemu, wnosząc jednocześnie od kilku miesięcy należną opłatę.


- Temat jest bardziej złożony, szeroki, jeśli chodzi o deklaracje, o wnoszenie opłat... My wszystkie przypadki zgłaszamy. Czy na wszystkie Altvater zareagował, trudno jest mi odpowiedzieć. Biuro Związku jest od tego, aby wyegzekwować realizację umowy. Ja wszystkie nasze problemy na bieżąco zgłaszam, poprzez swoich pracowników mailowo. Mamy na to potwierdzenia. Na każdym posiedzeniu zarządu również domagam się uskutecznienia tego systemu w całości. Jak widać gdzie nie gdzie szwankują, ale to już są naprawdę pojedyncze przypadki - wyjaśniła burmistrz Maria Bratkowska.


Radny Zbigniew Piotrowski prosił o bieżące nadzorowanie wywożenia zawartości rozstawionych w Wyrzysku i Osieku nad Notecią kontenerów na odpady: - Prosiłbym, aby ktoś tego pilnował, bo jeżeli ktoś przyjedzie z gruzem, albo innymi odpadami, to po prostu już tego nie wrzuci do pojemnika, tylko prawdopodobnie zrzuci to obok.

- Nie miałam sygnału, że już są pełne. Zgłosimy to zaraz i dzięki za informację - uspokoiła Maria Bratkowska.


Radna Teresa Pinkowska zwróciła uwagę na konieczność posprzątania wąskiego przejścia pomiędzy ulicami XX-lecia i Piękną w Osieku nad Notecią, gdyż kultura mieszkańców w zakresie śmiecenia pozostawia wiele do życzenia: - To przejście jest najbardziej zaśmiecone... Ja naocznie z takim czymś się spotkałam, że mama odwija cukierka i rzuca papierek, a dziecku czteroletniemu podaje cukierka. Ja mówię proszę pani, pani tutaj rzuciła papier. Odpowiedziała od czego jest firma sprzątająca i poszła.


- Firmy wynajętej nie mamy już od dawna i o tym wiemy, ale sprząta nasza jednostka organizacyjna i może zwrócę uwagę na to, żeby tam częściej sprzątali, skoro jest taki problem, że w tym miejscu szczególnie się zaśmieca - odpowiedziała burmistrz.


Do odpowiedzi burmistrza dołączył się również radny Kazimierz Zieliński mówiąc: - Bardzo mi przykro, ale mieszka pani na wsi, a my wsiowi musimy sobie sprzątać sami.


Radny Leonard Borowczyk podziękował pomysłodawcom i wykonawcom za zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Kwiatowym, gdzie posadzono nowe drzewka.

Na zakończenie obrad dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku Czesław Pająk zaprosił na koncert andrzejkowy, który odbędzie się w sobotę 30 listopada o godz. 19-tej w siedzibie M-GOK.

   

Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.