Dzisiaj jest czwartek
26 maja 2022
.
Temperatura powietrza
17.87 °C

.
Gości na portalu: 26
.
Polecamy
Przebudują drogę w Klawku
Nadchodzące wydarzenia
Nasze filmy
   Wyrzysk, dodano: 2021-11-20, godz.20:44

Sławomir Badura prezesem Koła PZW w Wyrzysku

Zebranie sprawozdawczo wyborcze członków koła PZW w Wyrzysku W dniu 7.11.2021r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze dla członków koła PZW w Wyrzysku za okres minionej kadencji, a także za sezon 2020r. Zebranie to odbyło nie w II terminie ze względu na brak kworum. Otwarcia zebrania dokonał Prezes koła Krzysztof    Badura, który na początku poprosił o minutę ciszy by uczcić zmarłych kolegów.

Następnie wybrany jednogłośnie przewodniczący zebrania Ryszard Rozpłoch, który przedstawił porządek obrad wg. którego dalej przebiegało zebranie. Wybrano    odpowiednie komisje: Mandatowo Skrutacyjną, Komisję Wyborczą, Komisję Uchwał i Wniosków. Potem przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Te Otrzymali:
Stanisław Jedliński otrzymał Medal za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa
Dariusz Drapała otrzymał Brązową Odznakę PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego
Piotr Mróz otrzymał Brązową Odznakę PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego


W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania:
- Sprawozdanie z działalności Koła PZW w Wyrzysku za rok 2020 i 2021 rok przedstawił kol. Krzysztof Badura
- Sprawozdanie finansowe Koła PZW w Wyrzysku za rok 2020 i za okres od 01.01.2021- 31.10.2021 rok przedstawił kol. Jerzy Grubich
- Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej
- Sprawozdanie z działań wędkarskich podejmowanych w latach 2020 i 2021 w pracy z dziećmi i młodzieżą przedstawił kol Ryszard Rozpłoch
- Sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów na kartę wędkarską w 2020 i 2021 roku przedstawił kol. Ryszard Rozpłoch
- Sprawozdanie z działalności sportowej Koła PZW w Wyrzysku za lata 2020 i 2021 przedstawił kol. Artur Jastrzembski
- Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 i 2021 rok przedstawił kol. Henryk Mrotek
- Sprawozdanie Komisji Zarybieniowej za 2020 i 2021 rok przedstawił kol. Krzysztof Badura
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 i 2021 rok przedstawił kol Sławomir Badura

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami.

Pytanie zadał kol. Maciej Sury odnośnie zarybienia rzeki Łobzonki miętusem i brzaną.

Kol. Ryszard Rozpłoch odpowiedział, że ten temat jest przerabiany już od kilku lat    i wyjaśnił, że narybek brzany i miętusa jest w małych ilościach i przede wszystkim z tych małych ilości zarybiane są rzeki górskie. Dodał, że w następnym okresie przyjęcia operatów rybackich, będzie uwzględniona brzana i certa.

Na tym zakończono dyskusję nad sprawozdaniami.

Później ustalono stan liczbowy władz koła:
Zarząd Koła 8 osób + 1 (Prezes)
Komisja Rewizyjna 3 osoby
Sąd Koleżeński 1 osoba
Delegaci na Zjazd Okręgowy 2 osoby + 2 zastępców
Skład liczebny Władz Koła przyjęto jednogłośnie w głosowaniu.
Na Prezesa Koła PZW w Wyrzysku przyjęto kandydaturę kol. Sławomira Badurę.

W dalszym etapie podano kandydatury do Zarządu Koła PZW w Wyrzysku:
Jerzy Grubich
Piotr Mróz
Maciej Sury
Ryszard Rozpłoch
Kazimierz Jańczyk
Dariusz Drapała
Henryk Mrotek
Piotr Mrotek

Kandydatów na Zjazd Delegatów i ich zastępcy:
Ryszard Rozpłoch
Sławomir Badura
Piotr Mróz - zastępca
Dariusz Drapała - zastępca

Przystąpiono do głosowania do władz Koła i do Zarządu Koła. Wszyscy kandydaci w głosowaniu jawnym otrzymali pełną liczbę głosów.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i kandydaci na Zjazd Delegatów i ich zastępcy zostali przyjęci jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przedstawiono preliminarz budżetowy na 2022 rok- dokonał kol. Jerzy Grubich. Po odczytaniu preliminarza został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

Przedstawiono plan pracy Koła PZW w Wyrzysku na lata 2022 - 2025 - dokonał kol. Krzysztof Badura.

Przedstawiono    także uchwały:
    -    Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Koła PZW w Wyrzysku
    - Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła oraz przyjętego trybu głosowania.
-    Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, oraz Delegatów i zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów ON PZW w Pile.
-    Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 i 2021 rok.
-    Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za 2020 i 2021 rok.
-    Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za 2020 i 2021 rok.
-    Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
-    Uchwała nr 8 w sprawie preliminarza budżetowego na 2022 rok.
-    Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia planu działania na 2022 rok.
-    Uchwała ne 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 2020 rok.
-    Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia planu działania Komisji Rewizyjnej Koła na 2022 rok.
-    Uchwała nr 12 upoważniająca członków Zarządu Koła PZW w Wyrzysku do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Koła.
Nie było uwag dotyczących przedstawionych uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu.

Na zakończenie kol. Ryszard Rozpłoch złożył podziękowania, za długoletnią pracę odchodzącym członkom Zarządu Koła, Prezesowi Krzysztofowi Badurze, Komendantowi SSR Marcinowi Śmigajowi oraz Kapitanowi Sportowemu i Gospodarzowi Koła Arturowi Jastrzembskiemu.

W dniu 12.11.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu Koła, w czasie którego ustalono odpowiednie funkcje dla jego członków. Nowy Zarząd    obecnie tworzą:
Prezes koła: Sławomir Badura
V- ce prezes koła: Ryszard Rozpłoch
Sekretarz Koła, kapitan sportowy: Piotr Mróz
Skarbnik koła: Jerzy Grubich
Gospodarz koła: Kazimierz Jańczyk
Komendant SSR: Dariusz Drapała
Opiekunowie ds. Dzieci i młodzieży oraz kontaktów z mediami: Piotr Mrotek, Maciej Sury

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w rozpoczętej kadencji.

Kolegom "po kiju" życzymy udanego sezonu, wielu miłych i niezapomnianych chwil z wędką nad wodą.

Z wędkarskim pozdrowieniem "Wodom cześć!"   

Tekst i foto: Zarząd koła PZW w Wyrzysku   

   Temat wyświetlono: 4082 razy.
Powrót do strony głównej